HKBAV quyên tặng phòng thư viện đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17 tháng 5, Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (HKBAV) đã hợp tác cùng The…


HKBAV donate their first Reading Room in Vietnam

On May 17th, Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV) donated their first…


Photo story: Gameloft gives 200 books for World Book Day

What's the best way to celebrate World Book Day? To us, it is bringing over 200…


Photo story: Gameloft tặng 200 cuốn sách trong Ngày Sách Thế giới

Cách tốt nhất để kỷ niệm Ngày Sách thế giới là gì? Đối với chúng tôi, đó là…


Gameloft tặng 3 tủ sách làm quà Tết cho trường tiểu học tại Vĩnh Long

Ngay trước thềm xuân Kỷ Hợi, vào ngày 22/1/2019, Gameloft đã cùng The Library…


Gameloft gives a New Year Gift of 3 libraries to rural school in Vietnam

Just before Lunar New Year, on January 22, 2019, Gameloft donated children’s…


Mekong Capital tặng thư viện cho trường tiểu học với hơn 1.200 học sinh tại TP.HCM

Một thư viện với 1.050 cuốn sách thiếu nhi đã được quyên tặng tới trường tiểu…


Mekong Capital donates library in Ho Chi Minh City, impacts over 1,200 children

This beautiful library, which has 1,050 Vietnamese language children’s books,…