975 Children's Literacy Bags in Quảng Bình Province

On 23rd December 2020, The Library Project team visited 3 elementary schools in…


Call for Support to Aid Children in Flood-Hit Areas in Central Vietnam

Call for Support to Aid Children in Flood-Hit Areas in Central Vietnam The…


Mua sách thiếu nhi ở đâu trong Thành phố Hồ Chí Minh?

Ngày nay, việc mua sách cho trẻ em đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy…


HKBAV quyên tặng phòng thư viện đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17 tháng 5, Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (HKBAV) đã hợp tác cùng The…


HKBAV donate their first Reading Room in Vietnam

On May 17th, Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV) donated their first…


Photo story: Gameloft gives 200 books for World Book Day

What's the best way to celebrate World Book Day? To us, it is bringing over 200…


Photo story: Gameloft tặng 200 cuốn sách trong Ngày Sách Thế giới

Cách tốt nhất để kỷ niệm Ngày Sách thế giới là gì? Đối với chúng tôi, đó là…


What to give your kids this World Book Day?

Annual April 23 World Book Day is an event organized by UNESCO to promote…


Mua sách gì cho con nhân Ngày Sách Thế giới?

Ngày Sách Thế giới 23 tháng 4 hàng năm là một sự kiện do UNESCO tổ chức nhằm…


Primary school teacher sells books to raise money for The Library Project

On March 27, 2019, The Library Project office welcomed a special donor. That is…