HKBAV quyên tặng phòng thư viện đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17 tháng 5, Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (HKBAV) đã hợp tác cùng The…


HKBAV donate their first Reading Room in Vietnam

On May 17th, Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV) donated their first…


Photo story: Gameloft gives 200 books for World Book Day

What's the best way to celebrate World Book Day? To us, it is bringing over 200…


Photo story: Gameloft tặng 200 cuốn sách trong Ngày Sách Thế giới

Cách tốt nhất để kỷ niệm Ngày Sách thế giới là gì? Đối với chúng tôi, đó là…


What to give your kids this World Book Day?

Annual April 23 World Book Day is an event organized by UNESCO to promote…


Mua sách gì cho con nhân Ngày Sách Thế giới?

Ngày Sách Thế giới 23 tháng 4 hàng năm là một sự kiện do UNESCO tổ chức nhằm…


Primary school teacher sells books to raise money for The Library Project

On March 27, 2019, The Library Project office welcomed a special donor. That is…


Giáo viên tiểu học bán sách gây quỹ cho The Library Project

Chiều thứ Tư 27/3/2019, văn phòng The Library Project được đón một người bạn…


Trường Đinh Thiện Lý tổ chức gây quỹ xây dựng thư viện

Từ ngày 11/3 đến 22/3/2019, Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã tổ…


Lawrence S.Ting School’s book fair to fundraise for TLP children’s libraries.

Lawrence S.Ting School in Vietnam organized a book fair on March 15 to…