Tom Stader chia sẻ về The Library Project tại TEDx Talks

Dưới đây là bài diễn thuyết của Tom Stader tại TEDx vào tháng 07 năm 2012 Thượng Hải, Trung Quốc. Tom Stader đã truyền động lực cho thế hệ thanh thiếu niên tại Trung Quốc về tình thần “Hãy làm gì đó khác biệt” thông qua quá trình hình thành The Library Project.

 

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2016, Tom Stader đã thực hiện một bài diễn thuyết tại TEDx Talks Liêu Ninh, Trung Quốc. Tom đã chia sẻ về quá trình thành lập của The Library Project. Bài diễn thuyết tập trung vào 2 năm đầu tiên, những thách thức mà Tom gặp phải và những tác động mà The Library Project đã đạt được. Dưới đây là những hình ảnh của buổi diễn thuyết ngày 20 tháng 09 năm 2016.

Chân thành cảm ơn tất cả những người tại TEDx vì đã cho Tom cơ hội để kể câu chuyện của chúng tôi.