Thư viện thứ 50 được quyên góp tại Việt Nam

The Library Project vừa thực hiện quyên tặng thư viện thứ 50 tại Việt Nam. Mọi người trong tổ chức đều vui mừng khi đạt được cột mốc đáng kinh ngạc này. Một lời cảm ơn rất lớn đến tất cả mọi người từ Đại học Hawaii, Shidler College of Business vì đã hỗ trợ về mặt tài chính cho thư viện. Các cựu sinh viên MBA điều hành tại Việt Nam của họ đã có mặt như những tình nguyện viên để giúp làm cho ngày quyên góp trở nên đặc biệt hơn cho các sinh viên và giáo viên.