Parkson là nhà tài trợ đầu tiên của The Library Project tại Việt Nam

Dự án Thư viện – Tháng 4 năm 2013

Parkson đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam tài trợ cho chương trình quyên góp thư viện của The Library Project. Vào cuối tháng 4 năm 2013, các nhân viên của Parkson đã tham gia cùng thành viên The Library Project quyên tặng 4 thư viện tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thật tuyệt vời khi có Parkson là nhà tài trợ đầu tiên tại Việt Nam của chúng tôi. Tom Stader, Giám đốc điều hành và người sáng lập Dự án Thư viện cho biết, họ đã tạo ra một tác động lâu dài tại mỗi trường học ở Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

The Library Project là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, quyên góp sách và thư viện cho các trường học thiếu nguồn tài trợ ở Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Cho đến nay, The Library Project đã tặng hơn 1.000 thư viện với những cuốn sách viết bằng ngôn ngữ địa phương cho các trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa của cả Trung Quốc và Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về The Library Project, vui lòng xem trang web của họ tại đây.