Chúng tôi làm việc ở đâu

Học vấn ở trẻ em vùng nông thôn

The Library Project tập trung phát triển trình độ đọc viết của trẻ em ở các trường tiểu học nông thôn, trại mồ côi, các trung tâm học tập cộng đồng ở châu Á. Với 3 chương trình: quyên tặng thư viện, chương trình hỗ trợ đọc viết và đào tạo giáo viên, đều có tập trung vào việc giúp trẻ hứng thú với việc đọc sách, và cả ba chương trình đều được giám sát, đánh giá và hỗ trợ về cơ cấu, đảm bảo mục tiêu chương trình: phát triển hỗ trợ đọc viết ở nông thôn được nâng cao.

Trường tiểu học nông thôn

95% thư viện chúng tôi quyên tặng thường là ở các trường tiểu học nông thôn. Vì nơi đây thực sự cần thư viện, và đội ngũ giáo viên sẵn sàng giúp đỡ quản lí thư viện hàng ngày. Trường chúng tôi làm việc thường là các trường nghèo, sĩ số khoảng 50-200 học sinh. Quy mô của trường sẽ quyết định số tiền mà chính quyền địa phương cung cấp.

Chính quyền địa phương & chính sách giáo dục

Tại 100% thư viện trường học tiểu học nông thôn, chúng tôi đều thông qua Sở Giáo Dục địa phương. Làm việc với chính quyền địa phương và hỗ trợ những dự án trong tương lai của họ là rất cần thiết.  Chúng tôi đã làm việc với hơn 100 chính quyền địa phương trong mười năm qua. Những mối quan hệ hợp tác này giúp thúc đẩy giáo viên và thủ thư đạt được mục tiêu về trình độ đọc viết tại mỗi thư viện.

Nơi hoạt động

Chúng tôi hoạt động ở cộng đồng nông thôn ở Việt NamTrung Quốc.