Địa bàn hoạt động

Học vấn ở trẻ em vùng nông thôn

The Library Project tập trung phát triển trình độ đọc viết của trẻ em ở các trường tiểu học vùng nông thôn, trại mồ côi, các trung tâm học tập cộng đồng ở châu Á. Tại Việt Nam, chúng tôi có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động quyên góp ở tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang và tỉnh Bình Phước.

Với 3 chương trình: Quyên tặng thư viện, Hướng dẫn đọc sáchTập huấn giáo viên, chúng tôi tập trung vào việc giúp trẻ hứng thú với việc đọc sách và nuôi dưỡng thói quen đọc sách lâu dài. Cả ba chương trình đều được giám sát, đánh giá, đảm bảo mục tiêu chương trình: Nâng cao kỹ năng đọc cho trẻ em vùng nông thôn.

Trường tiểu học vùng nông thôn

95% thư viện chúng tôi quyên tặng thường là ở các trường tiểu học vùng nông thôn. Vì nơi đây thực sự cần thư viện, và đội ngũ giáo viên sẵn sàng giúp đỡ quản lí thư viện hàng ngày. Những ngôi trường chúng tôi kết nối thường là các trường nghèo, biệt lập, có tổng cộng khoảng 50-200 học sinh. Quy mô của trường sẽ quyết định số tiền mà chính quyền địa phương cung cấp.

 

Chính quyền địa phương & chính sách giáo dục

Với mọi thư viện tặng cho các trường tiểu học, chúng tôi đều thông qua Sở Giáo dục tại địa phương. Làm việc với chính quyền địa phương và hỗ trợ những dự án trong tương lai của họ là rất cần thiết. Chúng tôi đã làm việc với hơn 100 chính quyền địa phương tại châu Á trong mười năm qua. Những mối quan hệ hợp tác này giúp thúc đẩy giáo viên và thủ thư đạt được mục tiêu cải thiện trình độ đọc viết của các học sinh tại mỗi thư viện.

Nơi hoạt động

Chúng tôi hoạt động ở cộng đồng nông thôn Việt NamTrung Quốc.