Đào tạo giáo viên

Tại sao cần đào tạo giáo viên?

The Library Project cung cấp một chương trình đào tạo giáo viên chất lượng. Nó được thiết kế dành riêng cho giáo viên và thủ thư cách quản lý thư viện. Khoá đào tạo này bao gồm cách chăm sóc thư viện, cách sử dụng sách trong lớp học, và cách tương tác với học sinh trong việc giữ gìn thư viện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Giáo viên rất quan trọng. Chúng tôi đã nhận thấy sau khóa huấn luyện, 94% thư viện được sử dụng hiệu quả hằng ngày, hằng tuần sau năm đầu tiên. Đây là kết quả mà tất cả nhân viên The Library Project rất tự hào và là động lực giúp chúng tôi cố gắng để đạt mục tiêu mỗi ngày. The Library Project thực hiện chương trình 3 năm Theo dõi và đánh giá, nên khi trường cần sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các khóa huấn luyện.

“Bây giờ chúng tôi đã có thư viện mới với rất nhiều sách, học sinh có thể chọn quyển sách mình thích và tham dự cuộc thi kể chuyện.”

—một thủ thư ở Bình Phước nói.

“Chúng tôi hy vọng tổ chức có thể mang nhiều sách đến cho các điểm trường khác. Học sinh rất thích sách nhưng chúng tôi không có kinh phí để bổ sung thêm nhiều sách mới.”

—một hiệu trưởng ở An Giang nói.

Giúp chúng tôi tặng thư viện cho các trường tiểu học vùng nông thôn, trại trẻ mồ côi và trung tâm học tập cộng đồng ở Châu Á.

Tập huấn giáo viên

Tại sao cần tập huấn cho giáo viên?

The Library Project cung cấp một chương trình Tập huấn giáo viên chất lượng. Chương trình này được thiết kế dành riêng cho giáo viên và thủ thư về cách quản lý thư viện. Buổi tập huấn sẽ giúp họ biết cách bảo quản sách và vật dụng tại thư viện, cách sử dụng sách trong lớp học và cách hướng dẫn các em nhỏ giữ gìn thư viện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Giáo viên đóng góp một phần rất quan trọng trong việc đảm bảo thư viện được sử dụng hiệu quả. Sau khóa huấn luyện, 94% thư viện được sử dụng hiệu quả hằng ngày, hằng tuần sau năm đầu tiên. Đây là kết quả mà tất cả các thành viên The Library Project rất tự hào và là động lực giúp chúng tôi cố gắng để đạt mục tiêu mỗi ngày. The Library Project thực hiện chương trình Theo dõi và đánh giá trong 3 năm, nên khi trường cần sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các khóa huấn luyện này.

“Bây giờ chúng tôi đã có thư viện mới với rất nhiều sách, học sinh có thể chọn quyển sách mình thích và tham dự cuộc thi kể chuyện.”

— một thủ thư ở Bình Phước nói.

 “Chúng tôi hy vọng tổ chức có thể mang nhiều sách đến cho các điểm trường khác. Học sinh rất thích sách nhưng chúng tôi không có kinh phí để bổ sung thêm nhiều sách mới.”

— một hiệu trưởng ở An Giang nói.

Một vài hình ảnh về các buổi Tập huấn giáo viên

Thành tựu sau 6 năm hoạt động tại Việt Nam


1.142

Giáo viên được tác động

22.481

Trẻ em được tác động