Đào tạo giáo viên

Tại sao cần đào tạo giáo viên?

The Library Project cung cấp một chương trình đào tạo giáo viên chất lượng. Nó được thiết kế dành riêng cho giáo viên và thủ thư cách quản lý thư viện. Khoá đào tạo này bao gồm cách chăm sóc thư viện, cách sử dụng sách trong lớp học, và cách tương tác với giáo viên trong việc giữ gìn thư viện

Tại sao điều này lại quan trọng?

Giáo viên rất quan trọng. Chúng tôi đã nhận thấy sau khóa huấn luyện, 94% thư viện được sử dụng hiệu quả hằng ngày, hằng tuần sau năm đầu tiên. Đây là kết quả mà tất cả nhân viên The Library Project rất tự hào và là động lực giúp chúng tôi cố gắng để đạt mục tiêu mỗi ngày. The Library Project thực hiện chương trình 3 năm Theo dõi và đánh giá, nên khi trường cần sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các khóa huấn luyện.

“Bây giờ chúng tôi đã có thư viện mới với rất nhiều sách, học sinh có thể chọn quyển sách mình thích và tham dự cuộc thi kể chuyện.”

—một thủ thư ở Bình Phước nói.

“Chúng tôi hy vọng tổ chức có thể mang nhiều sách đến cho các điểm trường khác. Học sinh rất thích sách nhưng chúng tôi không có kinh phí để bổ sung thêm nhiều sách mới.”

—một hiệu trưởng ở An Giang nói.

Giúp chúng tôi tặng thư viện cho các trường tiểu học nông thôn, trại mồ cô và trung tâm học tập cộng đồng ở Châu Á.

Đào tạo giáo viên

Tại sao cần đào tạo giáo viên?

The Library Project cung cấp một chương trình đào tạo giáo viên chất lượng. Nó được thiết kế dành riêng cho giáo viên và thủ thư cách quản lý thư viện. Khoá đào tạo này bao gồm cách chăm sóc thư viện, cách sử dụng sách trong lớp học, và cách tương tác với giáo viên trong việc giữ gìn thư viện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Giáo viên rất quan trọng. Chúng tôi đã nhận thấy sau khóa huấn luyện, 94% thư viện được sử dụng hiệu quả hằng ngày, hằng tuần sau năm đầu tiên. Đây là kết quả mà tất cả nhân viên The Library Project rất tự hào và là động lực giúp chúng tôi cố gắng để đạt mục tiêu mỗi ngày. The Library Project thực hiện chương trình 3 năm Theo dõi và đánh giá, nên khi trường cần sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các khóa huấn luyện.

“Bây giờ chúng tôi đã có thư viện mới với rất nhiều sách, học sinh có thể chọn quyển sách mình thích và tham dự cuộc thi kể chuyện.”

—một thủ thư ở Bình Phước nói.

 “Chúng tôi hy vọng tổ chức có thể mang nhiều sách đến cho các điểm trường khác. Học sinh rất thích sách nhưng chúng tôi không có kinh phí để bổ sung thêm nhiều sách mới.”

—một hiệu trưởng ở An Giang nói.

Một vài hình ảnh về thư viện gần đây nhất

Mười năm thành tựu


21,873

Giáo viên được tác động

703,667

Trẻ em được tác động