Theo dõi & Đánh giá

Mười năm thành tựu tại châu Á

Tại The Library Project, chúng tôi tin rằng việc đo lường kết quả rất quan trọng. Nhờ đó, chúng tôi có dữ liệu để liên tục cải tiến các chương trình sau. Chúng tôi cũng tin rằng việc truyền đạt thông tin với các cộng sự về những thành công và thách thức là rất quan trọng.


Hơn 1.000.000 trẻ em được tác động

Bằng việc quyên tặng thư viện tới các trường tiểu học vùng nông thôn, chúng tôi đã tác động tới hơn một triệu trẻ em khắp châu Á. Hàng năm, các thế hệ học sinh mới cũng được tiếp cận với những thư viện này, nhờ đó khả năng tác động lên cộng đồng cũng tăng sau mỗi năm.


Hơn 33.000 giáo viên được tác động

Đào tạo là việc làm thiết yếu cho sự thành công lâu dài của việc quyên tặng thư viện. Giáo viên ở những trường tiểu học nông thôn và thủ thư tại các trại trẻ mồ côi đều được tập huấn về cách quản lý thư viện mới của họ. Khoá tập huấn một ngày này bắt đầu cho mối quan hệ ba năm sau đó giữa đội ngũ The Library Project và các trường, nhằm đảm bảo rằng mọi thư viện chúng tôi tặng đều được vận hành tốt. 

 

Hơn 2.500 chương trình Hướng dẫn đọc sách

Quyên tặng thư viện là chưa đủ, làm việc trực tiếp với trẻ em cũng rất quan trọng. Chúng tôi dành thời gian để giới thiệu thư viện mới cho trẻ, nói chuyện với chúng về tầm quan trọng của việc đọc sách, và vì sao mỗi quyển sách lại là cửa sổ mở ra thế giới mới. Vào cuối mỗi chương trình Hướng dẫn đọc sách, trẻ sẽ hiểu rằng, thư viện mới này là dành cho các em, và các em sẽ được mượn sách về đọc ngấu nghiến hàng đêm. Các bé luôn rất thích điều đó!

Kết quả gần đây nhất

Báo cáo về 100 thư viện trường tiểu học nông thôn

Hàng năm Nhóm Giám sát và Đánh giá của The Library Project tiến hành đánh giá 100 thư viện được tặng trong năm dương lịch trước đó. Đánh giá này tập trung vào việc tìm kiếm hiệu quả tổng thể của các buổi quyên góp, xác định thực trạng của các trường về tài nguyên, năng lực và thách thức, cũng như xác định các yếu tố chính để thành công và cơ hội cải thiện. Chúng tôi sử dụng các kết quả để liên tục nâng cao tác động và kết quả.

 

Bạn có thể xem các số liệu về những thư viện gần đây nhất đã được khảo sát dưới đây, và download toàn văn báo cáo tại đây.

Điểm đánh giá

Chúng tôi chấm điểm cho 100 thư viện tại các trường tiểu học nông thôn một năm sau khi quyên góp. Các thư viện đạt điểm C, D và F được nhận chương trình Huấn luyện giáo viên bổ sung.

số trường có điểm A và B

số trường có điểm C, D và F

Thư viện được mở cho học sinh 100%
Thư viện được duy trì trong tình trạng tốt 99%
Trường duy trì việc ghi chép sổ mượn sách 95%
Trường duy trì hệ thống quản lý thư viện 95%
Thư viện được sử dụng hàng ngày hoặc hàng tuần 93%
Giáo viên sử dụng sách thư viện trong chương trình giảng dạy trên lớp 93%
Học sinh tiếp tục ghi chú về tiến trình đọc sách cá nhân 89%
Trường tiến hành các hoạt động đọc hàng ngày hoặc hàng tuần trong thư viện 87%
Giáo viên hướng dẫn học sinh trong việc lựa chọn sách 86%
Trường có một thủ thư trong các lớp 77%
Học sinh có thể mang sách về nhà 69%
Giáo viên mang sách thư viện vào mỗi lớp học họ dạy 54%
Giáo viên tổ chức các hoạt động đọc hàng ngày đến hàng tuần 48%

Giáo viên rất quan trọng

Có một thực tế: giáo viên là nhân tố duy nhất quyết định liệu thư viện có được sử dụng hay không sau khi nhóm chúng tôi rời đi. Giáo viên là quan trọng, mức độ thoải mái của họ với việc hiểu công cụ mới này là quan trọng, công cụ mới này sẽ giúp họ giáo dục trẻ em làm việc như thế nào là quan trọng và công cụ này phù hợp với hệ thống giáo dục quốc gia như thế nào là quan trọng. Khi xem xét các báo cáo Giám sát & Đánh giá trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã thấy một có một sự liên quan mật thiết giữa giáo viên và sự thành công của thư viện. Vì vậy, chúng tôi đã dành nhiều năm để tập trung vào việc tập huấn giáo viên trong mỗi buổi quyên góp.

Bốn năm trước, khi chúng tôi thực hiện báo cáo Giám sát & Đánh giá đầu tiên của mình, chúng tôi nhận thấy rằng không có trường nào ghi được điểm “A” mà không giữ một thư viện được duy trì tốt. Điều này ngụ ý rằng một thư viện được tổ chức tốt là một thư viện được sử dụng. Vậy ai là người duy trì thư viện tại một trường tiểu học nông thôn? Giáo viên. Giáo viên ở các trường tiểu học ở nông thôn (thường được cho là) ​​hay phải làm việc quá sức, bị trả lương thấp và đảm nhận nhiều hơn là vai trò giảng dạy tại các trường họ làm việc. Chúng tôi cần phải thông cảm cho khối lượng công việc khổng lồ của họ và họ có thể không nhìn thư viện này như cách chúng tôi nhìn nó. Vì lý do đó, chúng tôi đã thay đổi.

Cụ thể, chúng tôi đã dành hàng ngàn giờ để hướng sự tập trung vào việc đào tạo giáo viên cách quản lý thư viện. Ngay trong ngày đầu tiên nhận thư viện, các giáo viên sẽ được cung cấp những công cụ cần thiết để quản lý thư viện hiệu quả. Điều này đã tạo nên kết quả mà 4 năm trước chúng ta cũng không ngờ tới. 100% trường học được chấm điểm A, B, C có một thư viện được duy trì tốt. 100% trường học được chấm điểm A đã duy trì việc ghi chép sổ mượn sách và 87% trường học tiến hành các hoạt động đọc hàng ngày tới hàng tuần. Ngoài ra, không có một trường nào ghi điểm F trong năm này; chúng tôi chỉ có trường điểm D.