Theo dõi & Đánh giá

Mười năm thành tựu

Tại The Library Project, chúng tôi tin rằng việc đo lường kết quả rất quan trọng. Nhờ đó, chúng tôi có dữ liệu để liên tục cải tiến các chương trình sau. Chúng tôi cũng tin rằng việc truyền đạt, cả những thành công và thách thức với những người cộng sự là rất quan trọng.


Hơn 700,000 trẻ em được tác động

Bằng quyên tặng thư viện tới các trường tiểu học nông thôn, chúng tôi đã tác động hơn một nửa triệu trẻ em. Vì trẻ em hàng năm đều được tiếp cận thư viện và nhờ đó lượng tác động lên cộng đồng của thư viện hàng năm cũng tăng.


Hơn 28,000 giáo viên được tác động

Đào tạo là thiết yếu cho sự thành công lâu dài của việc quyên tặng thư viện. Giáo viên ở những trường tiểu học nông thôn và thủ thư tại các trại mồ côi đều được đào tạo về cách quản lý thư viện mới của họ. Khoá đào tạo một ngày này bắt đầu cho mối quan hệ ba năm sau đó giữa đội ngũ The Library Project và trường nhằm đảm bảo rằng mọi thư viện chúng tôi tặng đều được vận hành tốt. Đào tạo là một phần không thể thiếu trong việc quyên tặng thư viện.

Hơn 1,800 chương trình hỗ trợ đọc viết

Quyên tặng thư viện là chưa đủ, việc làm việc trực tiếp với trẻ em cũng rất quan trọng. Chúng tôi dành thời gian để giới thiệu thư viện mới cho trẻ, nói chuyện với chúng về tầm quan trọng của đọc sách, và vì sao mỗi quyển sách lại là cửa sổ mở ra thế giới mới. Vào cuối mỗi chương trình hỗ trợ đọc viết, trẻ sẽ hiểu rằng, với thư viện mới này là dành cho trẻ, và các em sẽ được mượn sách về đọc ngấu nghiến hàng đêm. Các bé luôn rất thích điều đó!