Chương trình hỗ trợ đọc viết

Chương trình hỗ trợ đọc viết

Chương trình hỗ trợ đọc viết tập trung vào việc giúp trẻ em hứng thú đọc sách. Đây cũng là phần hai của việc quyên tặng thư viện. Khi thư viện đã lắp đặt xong, trẻ em sẽ được giới thiệu đến một thế giới mới, đầy ắp sách.

Chương trình hỗ trợ đọc viết cũng hỗ trợ các giáo viên và thủ thư làm sao giúp trẻ hứng thú với thư viện viện. Điều này là một lý do chính giúp thư viện của chúng tôi được sử dụng ngay ngày đầu tiên.

Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách

Chúng tôi tiến hành các chương trình hỗ trợ đọc viết ở các trường tiểu học nông thôn, trại mồ côi và các trung tâm học tập cộng đồng để giúp cải thiện khả năng đọc viết của trẻ. Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách. Sách mà chúng tôi tặng là 100% sách có ngôn ngữ địa phương, độ tuổi gần gũi và khiến trẻ em hứng thú.

Chương trình hỗ trợ đọc viết được thiết kế chặt chẽ về mặt thời gian.

"Kể từ khi nhận được thư viện, học sinh ở trường đã cải thiện được kỹ năng đọc viết. Trường chúng tôi đạt được giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi văn 3 năm liền."

—một hiệu trưởng ở Vĩnh Long nói.

"Nhờ đọc sách, học sinh hiểu biết thêm nhiều về những điều xung quanh."

—một giáo viên ở Vĩnh Long nhận xét.

Giúp chúng tôi tặng thư viện cho các trường tiểu học nông thôn, trại mồ cô và trung tâm học tập cộng đồng ở Châu Á.

Chương trình hỗ trợ đọc viết

Chương trình hỗ trợ đọc viết

Chương trình hỗ trợ đọc viết tập trung vào việc giúp trẻ em hứng thú đọc sách. Đây cũng là phần hai của việc quyên tặng thư viện. Khi thư viện đã lắp đặt xong, trẻ em sẽ được giới thiệu đến một thế giới mới, đầy ắp sách.

Chương trình hỗ trợ đọc viết cũng hỗ trợ các giáo viên và thủ thư làm sao giúp trẻ hứng thú với thư viện viện. Điều này là một lý do chính giúp thư viện của chúng tôi được sử dụng ngay ngày đầu tiên.

Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách

Chúng tôi tiến hành các chương trình hỗ trợ đọc viết ở các trường tiểu học nông thôn, trại mồ côi và các trung tâm học tập cộng đồng để giúp cải thiện khả năng đọc viết của trẻ. Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách. Sách mà chúng tôi tặng là 100% sách có ngôn ngữ địa phương, độ tuổi gần gũi và khiến trẻ em hứng thú.

Chương trình hỗ trợ đọc viết được thiết kế chặt chẽ về mặt thời gian.

"Kể từ khi nhận được thư viện, học sinh ở trường đã cải thiện được kỹ năng đọc viết. Trường chúng tôi đạt được giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi văn 3 năm liền."

—một hiệu trưởng ở Vĩnh Long nói.

 "Nhờ đọc sách, học sinh hiểu biết thêm nhiều về những điều xung quanh."

—một giáo viên ở Vĩnh Long nhận xét.

Một vài hình ảnh về thư viện gần đây nhất

Mười năm thành tựu


521

Chương trình hỗ trợ đọc viết

2,075

Thư viện

703,667

Trẻ em được tác động