Chương trình Hướng dẫn đọc sách

Chương trình hỗ trợ đọc viết

Chương trình hỗ trợ đọc viết tập trung vào việc giúp trẻ em hứng thú đọc sách. Đây cũng là phần hai của việc quyên tặng thư viện. Khi thư viện đã lắp đặt xong, trẻ em sẽ được giới thiệu đến một thế giới mới, đầy ắp sách.

Chương trình hỗ trợ đọc viết cũng hỗ trợ các giáo viên và thủ thư làm sao giúp trẻ hứng thú với thư viện. Điều này là một lý do chính giúp thư viện của chúng tôi được sử dụng ngay ngày đầu tiên.

Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách

Chúng tôi tiến hành các chương trình hỗ trợ đọc viết ở các trường tiểu học nông thôn, trại mồ côi và các trung tâm học tập cộng đồng để giúp cải thiện khả năng đọc viết của trẻ. Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách. Sách mà chúng tôi tặng là 100% sách có ngôn ngữ địa phương, độ tuổi gần gũi và khiến trẻ em hứng thú.

Chương trình hỗ trợ đọc viết được thiết kế chặt chẽ về mặt thời gian.

"Kể từ khi nhận được thư viện, học sinh ở trường đã cải thiện được kỹ năng đọc viết. Trường chúng tôi đạt được giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi văn 3 năm liền."

—một hiệu trưởng ở Vĩnh Long nói.

"Nhờ đọc sách, học sinh hiểu biết thêm nhiều về những điều xung quanh."

—một giáo viên ở Vĩnh Long nhận xét.

Giúp chúng tôi tặng thư viện cho các trường tiểu học vùng nông thôn, trại trẻ mồ côi và trung tâm học tập cộng đồng ở Châu Á.

Chương trình Hướng dẫn đọc sách

Chương trình Hướng dẫn đọc sách

Chương trình Hướng dẫn đọc sách tập trung vào việc giúp trẻ em hứng thú đọc sách. Đây cũng là một phần quan trọng của việc quyên tặng thư viện. Khi thư viện đã lắp đặt xong, các em sẽ được giới thiệu đến một thế giới mới, đầy ắp những cuốn sách hay.

Chương trình Hướng dẫn đọc sách cũng hỗ trợ các giáo viên và thủ thư giúp trẻ hứng thú với thư viện. Chúng tôi kết hợp sử dụng các thí nghiệm khoa học vui, những trò chơi ý nghĩa gắn liền với nội dung sách để giúp các em hào hứng hơn với những cuốn sách mới. Nhờ có chương trình này, thư viện của chúng tôi được các em học sinh và giáo viên sử dụng ngay trong ngày đầu tiên.

Chúng tôi muốn trẻ em được đọc sách

Chúng tôi thực hiện chương trình Hướng dẫn đọc sách ở các trường tiểu học vùng nông thôn, trại trẻ mồ côi và các trung tâm học tập cộng đồng để giúp cải thiện khả năng đọc sách của trẻ. 100% những cuốn sách mà chúng tôi tặng là sách có ngôn ngữ địa phương, nội dung phù hợp với lứa tuổi 6 – 11 và khiến trẻ em hứng thú.

Chương trình Hướng dẫn đọc sách được thiết kế chặt chẽ về mặt thời gian để đảm bảo được thực hiện ngay trong các buổi quyên góp, tại phòng đọc thư viện hoặc các lớp học. Chúng tôi muốn tất cả các em được tiếp cận với sách hay, vì vậy đây là một phần không thể thiếu để các em làm quen với thư viện mới.

"Kể từ khi nhận được thư viện, học sinh ở trường đã cải thiện được kỹ năng đọc viết. Trường chúng tôi đạt được giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi văn 3 năm liền."

— một hiệu trưởng ở Vĩnh Long nói.

 "Nhờ đọc sách, học sinh hiểu biết thêm nhiều về những điều xung quanh."

— một giáo viên ở Vĩnh Long nhận xét.

Một vài hình ảnh về các buổi Hướng dẫn đọc sách

Thành tựu sau 6 năm hoạt động tại Việt Nam


62.532

cuốn sách thiếu nhi được quyên tặng

22.481

trẻ em Việt Nam được tác động