Các chương trình

Chúng tôi xây dựng các thư viện, cung cấp các chương trình hướng dẫn đọc sách cho các em nhỏ và nâng cao trình độ giáo viên nhằm cải thiện việc học cho các trẻ em nghèo. Trong hơn mười năm qua, chúng tôi đã xây dựng hơn 2.500 thư viện cho các trường tiểu học vùng sâu vùng xa, trại trẻ mồ côi và trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc. Nhờ sự đóng góp của các mạnh thường quân, chúng tôi đã đưa sách đến cho hơn một triệu trẻ em và con số này sẽ còn được nhân rộng trong tương lai.

Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giáo dục vừa là thách thức vừa là cơ hội; cần thiết phải vạch ra một kế hoạch dài hạn, nâng cao năng lực văn hoá và có hướng quản lý tốt. Với mỗi chương trình, chúng tôi hỗ trợ giáo viên, học sinh và liên kết với cộng đồng địa phương để đạt được kết quả tốt nhất.

Phạm vi hoạt động

Chúng tôi chủ yếu hỗ trợ cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa ở Việt Nam và Trung Quốc.

Phạm vi hoạt động

Chúng tôi chủ yếu hỗ trợ cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa ở Việt Nam và Trung Quốc.