Những cuốn sách thú vị cho một ngôi trường nhỏ tại Việt Nam

40 Học sinh được nhận thư viện mới

You can make a huge impact supporting small rural schools in Asia through the donation of a local language library. This school has just 40 students, 3 teachers and 2 classrooms. Without a doubt, this library donation has made a positive impact in the education that the children attending Huu Thanh C Elementary School in Vietnam.  A huge thank you to Ms. Minh and the many donors that helped make this library financially possible. Also, thank you to the volunteers that made the five-hour journey from Ho Chi Minh City to the rural school.

Bạn có thể tạo ra một tác động lớn thông qua việc hỗ trợ cho các trường học nông thôn nhỏ ở châu Á bằng cách quyên tặng một thư viện ngôn ngữ với ngôn ngữ bản địa. Ngôi trường này chỉ có 40 học sinh, 3 giáo viên và 2 phòng học. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc quyên tặng thư viện này đã tạo ra một tác động tích cực cho các em học sinh tại Trường Tiểu Học Hựu Thành C, Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn cô Minh và nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ về mặt tài chính cho thư viện này. Ngoài ra, cảm ơn các tình nguyện viên đã trải qua hành trình năm tiếng đồng hồ từ Thành phố Hồ Chí Minh đến ngôi trường ở vùng ngoại ô tỉnh Vĩnh Long.

IMG_9463