HKBAV quyên góp thư viện thứ hai tại Việt Nam

Xin cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người tại Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông Việt Nam (HKBAV) vì đã tiếp tục hỗ trợ cải thiện khả năng đọc viết ở nông thôn. HKBAV là một Hiệp hội thành viên phi lợi nhuận, phi chính phủ và phi chính trị của doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam được thành lập tại TP.HCM năm 1999 và Hà Nội vào năm 2012.

Vào ngày 5 tháng 5, hai tình nguyện viên từ HKBAV và The Library Project đã quyên tặng một thư viện cho một trường tiểu học nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Đây là thư viện thứ hai mà HKBAV đã quyên góp thông qua một khoản tài trợ tài chính cho The Library Project.

Việc quyên góp thư viện này đã giúp ích cho Trường Tiểu Học Lê Văn Cư – Hiệp Trường, một trường tiểu học nông thôn nhỏ với 75 học sinh đang theo học. Ngôi trường nhỏ này hiện có ba Góc đọc sách trong mỗi lớp học của họ.

Sau khi chuẩn bị xong từng Góc đọc sách, các tình nguyện viên và nhóm của chúng tôi đã tiến hành các chương trình cải thiện khả năng đọc viết với trẻ em. Các chương trình cải thiện khả năng đọc viết này phục vụ hai mục đích; để giới thiệu cho các em về thư viện mới trong trường học, và giúp các em hào hứng hơn trong việc đọc sách. Một số trong các em đã không muốn về nhà vì muốn ở lại và đọc những cuốn sách mới. Sứ mệnh đã hoàn thành!

Xin vui lòng dành một chút thời gian và xem những bức ảnh dưới đây về buổi quyên góp thư viện rất đặc biệt này.

Cảm ơn tất cả mọi người tại HKBAV vì tất cả sự hỗ trợ của bạn!