Tham gia

Quyên tặng 1 lần hoặc hàng tháng

Với giá mỗi bữa ăn trưa, bạn có thể tặng 10 quyển sách mỗi tháng cho trường tiểu học ở nông thôn, 25 đô sẽ giúp trẻ có sách đọc, 250 đô sẽ cung cấp khóa đào tạo thủ thư cho giáo viên tiểu học ở nông thôn.

The Library Project là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) hướng tới việc tận dụng mỗi khoản tài trợ. Nhà tài trợ nhận được báo cáo hàng quý về hoạt động, hình ảnh công việc mà chúng ta đang chung tay làm.

Chọn thư viện

Giúp chúng tôi tặng thư viện cho trường tiểu học ở nông thôn. Bạn có thể tặng hàng ngàn quyển sách thiếu nhi, bàn ghế, quả địa cầu, đồ chơi giáo dục và khóa Huấn luyện thủ thư đến cho trường tiểu học ở nông thôn, trại mồ côi hay trung tâm học tập cộng đồng. Chọn một thư viện hôm nay và tác động vào cuộc sống của trẻ em bằng lợi ích của thư viện mang lại.

Cả công ty cùng tham gia

The Library Project đã làm việc với hàng trăm công ty trong hơn mười năm qua để cải thiện tri thức ở châu Á. Tổ chức sẽ lắng nghe nhu cầu của mỗi doanh nghiệp và phác thảo một chương trình trách nhiệm cộng đồng phù hợp với văn hóa công ty.