The Library Project

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chương trình cải thiện khả năng đọc viết của trẻ em nông thôn. Khoản đóng góp của bạn giúp chúng tôi nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em Châu Á.

Thông tin tài trợ của bạn
Thông tin cá nhân

Thông tin thẻ tín dụng
This is a secure SSL encrypted payment.

Chi tiết thanh toán

Đóng góp tổng cộng: 20,000 VND

Chắc chắn rồi. Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng công nghệ chuẩn SSL (lớp bảo mật) của ngành công nghiệp để bảo vệ thông tin của bạn và cung cấp một môi trường an toàn và an ninh cho các khoản đóng góp trực tuyến. Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai khác, và cũng không thay mặt cho các tổ chức khác gửi thư mời tài trợ. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân nếu bạn cho phép.

Vâng. Chúng tôi là tổ chức được miễn thuế 501(c)3 và khoản đóng góp của bạn được khấu trừ thuế theo các hướng dẫn của luật Hoa Kỳ. Để yêu cầu khoản đóng góp được khấu trừ thuế của Hoa Kỳ, vui lòng giữ email xác nhận tài trợ của bạn làm hồ sơ chính thức. Chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn sau khi bạn hoàn thành thủ tục tài trợ thành công.

Biên nhận đóng góp sẽ được gửi cho bạn theo địa chỉ email bạn cung cấp trên mẫu đơn này. Hãy giữ một bản sao biên nhận này cho các mục đích thuế. Nếu bạn đóng góp định kỳ, bạn sẽ nhận được một biên nhận mỗi tháng khi đóng góp của bạn được hoàn thành.