HKBAV quyên góp thư viện thứ hai tại Việt Nam

Xin cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người tại Hiệp hội doanh nghiệp Hồng…


Cuộc phỏng vấn thú vị với một nhà hảo tâm

Cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn tuyệt vời này với một hảo tâm gần đây. Claudia…


Tom Stader chia sẻ về The Library Project tại TEDx Talks

Dưới đây là bài diễn thuyết của Tom Stader tại TEDx vào tháng 07 năm…


Hãy để những giấc mơ trở thành hiện thực tại các Thư Viện.

August 2015—Caring Magazine, published by the Shanghai Charity Foundation Write…


Thư viện thứ 50 được quyên góp tại Việt Nam

The Library Project vừa thực hiện quyên tặng thư viện thứ 50 tại Việt Nam.…


Những cuốn sách thú vị cho một ngôi trường nhỏ tại Việt Nam

40 Học sinh được nhận thư viện mới You can make a huge impact supporting…


Trường Tiểu Học Hựu Thành C, ấp Vĩnh Tiến

87 Học Sinh & 3 Giáo Viên được tạo tác động  Ngày quyên góp thư…


Thư viện thứ 1000 được quyên góp; tạo tác động đến 315,000 trẻ em.

The Library Project – Tháng Sáu 2013 The Library Project đã thực hiện…


Parkson là nhà tài trợ đầu tiên của The Library Project tại Việt Nam

Dự án Thư viện - Tháng 4 năm 2013 Parkson đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên…


The Library Project bắt đầu hoạt động tại Vietnam

The Library Project - Tháng 6 năm 2013 The Library Project đã hoạt động tại…