Giúp chúng tôi tặng thư viện cho các trường tiểu học vùng nông thôn, trại trẻ mồ côi và trung tâm học tập cộng đồng ở Châu Á.

Gặp đội ngũ của chúng tôi

The Library Project có một đội ngũ tuyệt vời, luôn nỗ lực hăng say để cải thiện giáo dục. Các thành viên ở Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc làm việc cùng nhau để tạo ra một tổ chức có tác động tích cực đến cuộc sống của các trẻ em nghèo. Họ đều là những người dân địa phương. Vì thế, họ rất thấu hiểu những thách thức mà đất nước mình đang gặp phải cũng như sẵn sàng giúp đỡ trong việc quyên tặng hàng trăm thư viện đến các trường tiểu học nông thôn hàng năm.

 

Chúng tôi làm điều đó như thế nào

Ngay từ đầu, các thành viên của The Library Project đã liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương, sở giáo dục, cộng đồng địa phương, giáo viên, học sinh, tình nguyện viên và nhà tài trợ. Chúng tôi làm việc cùng các tình nguyện viên và nhà tài trợ trong hầu hết các bước, vì sự minh bạch là một nền tảng của The Library Project. Toàn bộ các thành viên của chúng tôi cùng tham gia vào mọi khía cạnh của việc đóng góp thư viện. Mọi người đã nỗ lực không mệt mỏi, và tất cả công sức đều trở nên xứng đáng khi chúng tôi được nhìn thấy nụ cười của các em.

 

Phương pháp quản trị

Tại The Library Project, chúng tôi tin rằng bất cứ thành viên nào cũng có tiếng nói trong việc quản lý nội bộ. Vào năm 2010, Ban Giám đốc đã được bầu ra để lãnh đạo nội bộ tổ chức. Mỗi ngày, Ban Giám đốc làm việc cùng nhau để chỉ đạo tổ chức và tham dự cuộc họp của các nhóm làm việc tại địa phương với tư cách thành viên không bỏ phiếu. Tiếng nói của họ giúp tăng cường sự kết nối với các nhân sự tại địa phương, để mọi người cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Một vài hình ảnh của chúng tôi