Cùng chúng tôi quyên góp thư viện đến các trường tiểu học tại các vùng nông thôn, trại trẻ mồ côi và trung tâm giáo dục cộng đồng ở châu Á.

Đối tác doanh nghiệp

Sự tài trợ của các doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào sự thành công của The Library Project. Sự tài trợ này giúp chúng tôi có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình và mở rộng tổ chức.

Đối tác chiến lược

Tài trợ hơn 50.000 đô mỗi năm

Đối tác

Tài trợ hơn 10.000 đô


Đối tác chương trình

The Library Project có hơn 90 đối tác thuộc chính phủ và ngoài chính phủ. Những đối tác này cho phép chúng tôi hoạt động trong những cộng đồng xuyên suốt quốc gia.

Một số hình ảnh của các đối tác của chúng tôi