Help us donate libraries to rural primary schools, orphanages and community centers in Asia.

Gặp đội ngũ của chúng tôi

The Library Project có một đội ngũ tuyệt vời, luôn nỗ lực hăng say để cải thiện giáo dục. Đội ngũ ở Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam làm việc cùng nhau để tạo ra một tổ chức có tác động tích cực đến cuộc sống của các trẻ em nghèo. Họ đều là những người địa phương. Vì thế, họ rất thấu hiểu những thách thức mà đất nước mình đang gặp phải cũng như sẵn sàng giúp đỡ trong việc quyên tặng hàng trăm thư viện đến các trường tiểu học nông thôn hàng năm.

Chúng tôi làm điều đó như thế nào

Ngay từ đầu, các thành viên của TLP nhiệt tình và nhiệt tình làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương, hội đồng giáo dục, cộng đồng địa phương, giáo viên, học sinh, tình nguyện viên và nhà tài trợ. Chúng tôi làm việc cùng các tình nguyện viên và nhà tài trợ của chúng tôi trong hầu hết các bước khi quyên tặng, vì sự minh bạch là một nền tảng của The Library Project. Toàn bộ đội ngũ của chúng tôi tham gia vào mọi khía cạnh của việc đóng góp thư viện. Rất nhiều nỗ lực phối hợp đã được thực hiện với mỗi khoản đóng góp của thư viện. Tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của nhóm đều xứng đáng với nỗ lực chỉ với một nụ cười duy nhất từ một đứa trẻ xứng đáng.

Cách tiếp cận

Tại The Library Project, chúng tôi tin rằng đội ngũ của chúng tôi có tiếng nói trong việc quản lý nội bộ. Vào năm 2010, Ban giám đốc nội bộ đã được bầu ra để lãnh đạo nội bộ của tổ chức. Mỗi ngày Ban giám đốc làm việc cùng nhau để chỉ đạo tổ chức và tham dự Hội đồng cố vấn như là một thành viên không bỏ phiếu. Tiếng nói của họ giúp tăng cường sự liên quan của hội đồng bên ngoài và để đạt được một tác động lớn hơn theo chương trình.

Một vài hình ảnh của chúng tôi