Minh bạch tài chính

Minh bạch 100% có nghĩa là gì?

The Library Project là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) hướng tới việc tận dụng mỗi khoản tài trợ. Chúng tôi tự hào về việc sử dụng tài chính hiệu quả. Thông qua báo cáo hằng năm, The Library Project công khai minh bạch việc sử dụng khoản tài trợ. Sự thấu hiểu của các nhà tài trợ và tình nguyện viên về việc The Library Project sử dụng khoản đóng góp và những thư viện đem lại lợi ích cho trẻ em là điều quan trọng với chúng tôi. The Library Project cố gắng hướng tới sự minh bạch 100%.

Báo cáo hằng năm

Báo cáo hằng năm là một hoạt động kỷ niệm sự thành công của chương trình trong năm qua đồng thời cũng đánh giá tình hình tài chính. Chúng tôi khuyến khích các bạn xem Báo cáo hằng năm bên dưới. Chúng tôi hứa rằng các báo cáo này sẽ không nhàm chán như các báo cáo thông thường!

Báo cáo năm 2015
Báo cáo năm 2014
Báo cáo năm 2013
Báo cáo năm 2012
Báo cáo năm 2011
Báo cáo năm 2010
Báo cáo năm 2009
Báo cáo năm 2008
Báo cáo năm 2007

Hoàn thế 990 IRS

Vấn đề này có thể không thú vị lắm nhưng đây là do IRS yêu cầu. Nói một cách nghiêm túc, có vài thông tin hay ở đây. Bạn hãy đọc nhé!

2015 990
2014 990
2013 990
2012 990
2011 990
2010 990
2009 990
2008 990
2007 990

Văn bản thuế – Thư xác định

The Library Project là một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận bởi tổ chức IRS 501 (c) (3). Để tải về một bản sao của Thư xác định của chúng tôi để lưu hồ sơ của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Nếu có thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, xin liên hệ chúng tôi vào bất cứ thời gian nào.