Minh bạch tài chính

Minh bạch 100% có nghĩa là gì?

The Library Project là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hướng tới việc tận dụng mỗi đồng được quyên góp một cách hợp lý. Chúng tôi tự hào là tổ chức đảm bảo hiệu quả tài chính, trách nhiệm của nhà tài trợ và tính minh bạch trong hoạt động. Thông qua báo cáo tài chính thường niên, The Library Project công khai việc sử dụng các khoản tài trợ. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là tất cả các nhà hảo tâm và tình nguyện viên thực sự hiểu The Library Project đang làm những gì, và những điều đó tạo tác động như thế nào với các em nhỏ. Chúng tôi luôn cố gắng đạt tới sự minh bạch 100%.

Minh bạch tài chính

Minh bạch 100% có nghĩa là gì?

The Library Project là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) hướng tới việc tận dụng mỗi khoản tài trợ. Chúng tôi tự hào về việc sử dụng tài chính hiệu quả. Thông qua báo cáo hằng năm, The Library Project công khai minh bạch việc sử dụng khoản tài trợ. Sự thấu hiểu của các nhà tài trợ và tình nguyện viên về việc The Library Project sử dụng khoản đóng góp và những thư viện đem lại lợi ích cho trẻ em là điều quan trọng với chúng tôi. The Library Project cố gắng hướng tới sự minh bạch 100%.

 

Báo cáo hằng năm

Báo cáo hằng năm vừa là một hoạt động kỷ niệm sự thành công của chương trình trong năm qua, vừa là cơ hội để đánh giá tình hình tài chính của tổ chức. Bạn có thể xem Báo cáo tài chính thường niên bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới. Những bản báo cáo này sẽ không nhàm chán đâu!

Báo cáo năm 2018
Báo cáo năm 2017
Báo cáo năm 2016
Báo cáo năm 2015
Báo cáo năm 2014
Báo cáo năm 2013
Báo cáo năm 2012
Báo cáo năm 2011
Báo cáo năm 2010
Báo cáo năm 2009
Báo cáo năm 2008
Báo cáo năm 2007

Hoàn thuế 990 IRS

Vấn đề này có thể không thú vị lắm nhưng đây là do IRS yêu cầu. Nói một cách nghiêm túc, có vài thông tin hay ở đây. Bạn có thể đọc để biết thêm thông tin.

2018 990
2017 990
2016 990
2015 990
2014 990
2013 990
2012 990
2011 990
2010 990
2009 990
2008 990
2007 990

Văn bản thuế – Thư xác nhận

The Library Project là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế được công nhận bởi tổ chức IRS. Để tải về một bản sao Thư xác nhận của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Nếu có thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi vào bất cứ lúc nào.