Liên hệ với chúng tôi

Tham gia cùng chúng tôi

The Library Project luôn tìm kiếm sự hỗ trợ. Cho dù bạn đang tìm kiếm cơ hội tình nguyện, thực tập hay chỉ muốn hỏi vấn đề gì, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ thời gian nào.


Về việc gây quỹ

Chúng tôi khuyến khích các thắc mắc về việc gây quỹ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về chương trình, ảnh hưởng của thư viện đến trẻ em mà chúng tôi đã ủng hộ, hoặc bạn muốn biết về cách bạn hay công ty bạn có thể tham gia vào việc quyên tặng thư viện. Chúng tôi luôn chào đón bạn.


Văn phòng của chúng tôi

Bên dưới là địa chỉ văn phòng của chúng tôi. Nếu bạn ở khu vực đó, hãy gọi cho chúng tôi và tới tham quan văn phòng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giới thiệu về tổ chức cho bạn.

Văn phòng toàn cầu
The Library Project
2509 East Ridge Creek, Phoenix, Mỹ
ĐT: +1 415 670 9591

Văn phòng Đông Nam Á
The Library Project
115 Pham Viet Chanh, Ward 19
Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, Vietnam
Voice: +84 028 6285 3769