Liên hệ với chúng tôi

Tham gia cùng chúng tôi

The Library Project luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm cơ hội tình nguyện, thực tập hay chỉ muốn đặt câu hỏi hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Gửi email cho chúng tôi qua:

  • volunteer@library-project.org để tham gia tình nguyện trong các chương trình quyên góp
  • internship@library-project.org để tham gia thực tập tại văn phòng Việt Nam
  • info@library-project.org để đặt câu hỏi khác

Về việc gây quỹ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email fundraise@library-project.org nếu bạn có thắc mắc về chương trình, mức độ hiệu quả của các thư viện trước đây, hay cách bạn hay công ty bạn có thể tham gia vào việc quyên tặng thư viện. Chúng tôi luôn chào đón bạn.


Văn phòng của chúng tôi

Bên dưới là địa chỉ văn phòng của chúng tôi. Nếu bạn ở khu vực đó, hãy gọi cho chúng tôi và tới tham quan văn phòng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giới thiệu về tổ chức cho bạn.

Văn phòng toàn cầu
The Library Project
2509 East Ridge Creek, Phoenix, Mỹ
Điện thoại: +1 415 670 9591

Văn phòng Đông Nam Á
The Library Project
115 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 6285 3769