Về chúng tôi

Một đội ngũ tuyệt vời

The Library Project có một đội ngũ tuyệt vời, luôn nỗ lực hăng say để cải thiện giáo dục. Mỗi ngày, đội ngũ của chúng tôi lên kế hoạch quyên tặng thư viện, tổ chức các hoạt động hướng dẫn đọc sách với trẻ em và tập huấn giáo viên. Gặp đội ngũ của chúng tôi tại đây.

 

Tập trung vào tác động đo lường được

Chúng tôi tập trung 100% vào những tác động có thể đo lường được ở cộng đồng. Chúng tôi tiến hành các khảo sát khách quan và thông báo kết quả đến các nhà tài trợ. Xem kết quả của chúng tôi.

 

Câu chuyện của chúng tôi

Câu chuyện về The Library Project cũng không quá độc đáo. Lúc mới bắt đầu, chúng tôi chỉ có vài người muốn tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của những trẻ em trong hai trại trẻ mồ côi. Chín năm sau, ý tưởng đơn giản này đã biến thành một tổ chức giúp đỡ hơn một triệu trẻ em tính đến thời điểm hiện tại. Đọc câu chuyện của chúng tôi tại đây.