Về chúng tôi

Một đội ngũ tuyệt vời

The Library Project có một đội ngũ tuyệt vời, họ nỗ lực hăng say để cải thiện giáo dục. Mỗi ngày, đội ngũ của chúng tôi cung cấp thư viện, tổ chức các hoạt động hỗ trợ đọc viết với trẻ em và đào tạo giáo viên. Gặp đội ngũ của chúng tôi ở đây.

Tập trung vào tác động đo lường được

Chúng tôi tập trung 100% vào những tác động có thể đo lường được ở cộng đồng. Chúng tôi tiến hành các khảo sát trung thực và truyền đạt kết quả đến các nhà tài trợ. Xem kết quả của chúng tôi.

Câu chuyện của chúng tôi

Câu chuyện về The Library Project cũng không phải quá độc đáo. Lúc mới bắt đầu, chúng tôi chỉ có vài người muốn tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của những trẻ em sống trong hai trại trẻ mồ côi. Chín năm sau, ý tưởng đơn giản này đã vươn vai biến thành một tổ chức giúp đỡ hơn nửa triệu trẻ em tính đến này. Đọc câu chuyện của chúng tôi ở đây.