HKBAV quyên góp thư viện thứ hai tại Việt Nam

Xin cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người tại Hiệp hội doanh nghiệp Hồng…