Tom Stader chia sẻ về The Library Project tại TEDx Talks

Dưới đây là bài diễn thuyết của Tom Stader tại TEDx vào tháng 07 năm…


Hãy để những giấc mơ trở thành hiện thực tại các Thư Viện.

August 2015—Caring Magazine, published by the Shanghai Charity Foundation Write…


Thư viện thứ 50 được quyên góp tại Việt Nam

The Library Project vừa thực hiện quyên tặng thư viện thứ 50 tại Việt Nam.…


Những cuốn sách thú vị cho một ngôi trường nhỏ tại Việt Nam

40 Học sinh được nhận thư viện mới You can make a huge impact supporting…