Chào mừng đến vớiThe Library Project!


The Library Project quyên tặng sách và xây dựng thư viện cho các trường tiểu học tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và các cô nhi viện ở Châu Á. Chúng tôi hiểu và tin tưởng rằng giáo dục chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng và toàn xã hội.

Chúng tôi đã tặng thư viện cho hơn hai ngàn trường tiểu học nông thôn.

Chúng tôi đã tặng thư viện cho hơn hai ngàn trường tiểu học nông thôn.

Mười năm thành tựu


Chúng tôi cống hiến để phát triển và nâng cao trình độ giáo dục ở Châu Á.

2,075

Thư viện

703,667

Tầm ảnh hưởng đến trẻ em

1,376,650

Các đầu sách đã quyên góp

Thành quả đạt được