Chào mừng đến vớiThe Library Project!


The Library Project quyên tặng sách và thư viện đến các trường tiểu học nông thôn, các cô nhi viện ở Châu Á. Chúng tôi tin tưởng rằng giáo dục là động lực chính để xoá vòng nghèo luẩn quẩn. Vì chúng ta biết, giáo dục chính là sự thay đổi.

Chúng tôi đã tặng thư viện cho hơn hai ngàn trường tiểu học nông thôn.

Chúng tôi đã tặng thư viện cho hơn hai ngàn trường tiểu học nông thôn.

Mười năm thành tựu


Chúng tôi cống hiến để phát triển trình độ đọc viết ở Châu Á.

2,075

Thư viện

703,667

Trẻ em được tác động

1,376,650

Sách được quyên tặng

Những kết quả của chúng tôi